Гадаадын иргэн мэргэжил дээшлүүлэх

Японд үйлдвэрлэлийн дадлага хийх болон мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр нь бусад орныхоос нилээд онцлогтой.Хөтөлбөр нь гадаад орны иргэдийг японд үйлдвэрлэлийн дадлага хийлгэж, мэргэжил эзэмшүүлэх, мэргэшүүлэх замаар оролцогчдынхоо мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулж, үүгээр дамжуулан илгээгч улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулна гэсэн зарчмыг гол зорилгоо болгодог.